ISSN: 2241-6692
Early Cinema in the Balkans and the Near East: Beginnings to Interwar Period

Athens, Greece: 5-7 June, 2015

Screenings


FRIDAY JUNE 5

Greek Film Archive
Iera Odos 48 & Megalou Alexandrou 134-136

20:00 Cinema A

Screening I

- Meteora (Dorizas, 1924, Greek Film Archive, 4.12 min)

- Tripoli (unspecified, EYE, 4.22 min)

- Constantine (1913, EYE, 6.41 min)

- Egypt (1910, EYE, 9.09 min)

- On the Bosphorus (1912, EYE, 3.10 min)

- Images from Piraeus (1920, EYE, 12.43 min)

- Dances from Ouled (1902, EYE, 1.44 min)

With live sounds and music by 8HM2/3, Parallel Universe & Christos A. Goussios (Aristotle University, Thessaloniki): CONVERSATIONS between sound, music and short silent films

8HM2/3: Anastasis Petrelis, Efthimis Devdiadis, Niovi Kitsiou, Kakia Goudina, Konstantinos Stathis, Eleni Golfinopoulou, Eleni Kavouki, Maria Kalathaki, Yiannis Sykovaris, Christos Schinas, Yiannis Vagenas, Yiannis Konstantelias, Enes Ahmet Kehagia, Thanasis Skiadopoulos, Apollon Drikoudis, Elina Verykiou, Kiki Chalikia, Maria Papadopoulou, Ariadni, Katerina Linaritaki, Maria Poutiou, Nayia Filaou, Dimitra Margaritidou, Artemis Siopaha, Vasilia Koutsiana, Victoria Kapeti, Menippos Arapis, Eva Chatzi and Eleni Georgiou (Film students at the School of Film Studies, Aristotle University of Thessaloniki).

SATURDAY JUNE 6

Greek Film Archive
Iera Odos 48 & Megalou Alexandrou 134-136

21:00 Cinema A

Screening II

- The Land of Motzi (Paul Calinescu, 1939, Romanian Film Archive, 18 min)

- Belgrade (unspecified, EYE, 12.09 min)

- Sarajevo (unspecified, EYE, 5.30 min)

- At the Turkish Front (unspecified, EYE, 2.59 min)

- Among Pine Forests in Rhodes (unspecified, EYE, 4.11 min)

- Smyrna (unspecified, EYE, 2.44 min)

- Balkan Wars (1912-13, EYE, 9.30 min)

- Haplea (Marin Iorda, 1928, animation, Romanian Film Archive, 12 min)

With live sounds and music by 8HM2/3, Parallel Universe & Christos A. Goussios (Aristotle University, Thessaloniki): CONVERSATIONS between sound, music and short silent films

SUNDAY JUNE 7

Neraida Floating Museum

17:30

Screening III

- Manakia Films (Romanian Film Archive, 12 min)

- Villar’s Adventures (Joseph Hepp, 1924, Greek Film Archive, music by Minas Alexiadis, 26 min)

Balkan Wars, collection EYE Filmmuseum
Balkan Wars, collection EYE Filmmuseum
Belgrade, collection EYE Filmmuseum
Belgrade, collection EYE Filmmuseum
Sarajevo, collection EYE Filmmuseum
Sarajevo, collection EYE Filmmuseum