Η Χάιδω Εξάρχου είναι ιστορικός, με σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδίκευση στη νεότερη Ιστορία. Επίσης, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Ιστορία από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η διπλωματική εργασία της επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ της Ιστορίας και του κινηματογράφου. Πιο ειδικά, διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους οι κινηματογραφιστές αξιοποιούν τον αστικό χώρο ως πεδίο προβολής του παρελθόντος και των ιστορικών γεγονότων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα διδάσκοντας Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης.