Η Ελένη Κούκη είναι ιστορικός με ειδίκευση στην ελληνική μεταπολεμική ιστορία. Στη διδακτορική της διατριβή διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους η Δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 επιχείρησε να αναπτύξει μια πολιτική για το παρελθόν, μέσα από τη μελέτη των τελετών της περιόδου και των μνημείων. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζουν στη μελέτη των πολιτισμικών πρακτικών και στη διάδρασή τους με τα πολιτικά φαινόμενα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της μνήμης, τόσο ως προς τα αφηγήματα που αυτή παράγει, όσο και ως προς τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των οποίων διαμορφώνεται και μεταδίδεται. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο έργο «Η λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες: Η Ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα» (CIVIL), Πάντειο Πανεπιστήμιο.


e_kouki@hotmail.com